ขนาดรูปในเฟสบุค 2023

ขนาดรูปในเฟสบุค 2023

ขนาดรูปที่เหมาะสมสำหรับใช้กับเฟสบุค ค่อนข้างจะอัพเดทบ่อย บ้างก็เปลี่ยนขนาดไปเลย บ้างก็แค่ปรับขนาดให้ Pixel สูงขึ้น เราอาจจำเป็นต้องคอยอัพเดทบ่อยๆ เพื่อการนำไปใช้ให้ถูกต้องเหมาะสม และแสดงผลได้ดีและครบถ้วนที่สุด

1. ภาพ Cover Page แบบที่เราใช้กันปกติ ขนาดปกติ จะอยู่ที่ 851px X 315px (บางที อาจทำที่ขนาด 1980px X 1080px ก็ได้ครับ) อันนี้สำหรับแสดงภาพในคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะแสดงได้ค่อนข้างกว้าง แต่ถ้าทำภาพเพื่อให้สื่อสารได้ครบถ้วน ไม่โดนครอปตัดไปเมื่อดูด้วยโทรศัพท์มือถือ ควรใส่รายละเอียดที่สำคัญไว้ที่ความกว้างไม่เกิน 560px ครับ ปีก 2 ฝั่งของ cover จะโดนครอปตัดไป

อีกทั้ง ควรเว้นพื้นที่ด้านซ้ายล่างเอาไว้สำหรับการแสดงภาพ Profile ด้วย ที่จะกินที่เข้ามาอีกพอสมควร

ขนาดภาพที่ว่า เป็นขนาดภาพเล็กที่สุด เท่าที่ควรจะนำมาทำนะครับ คุณสามารถทำขนาดภาพตามสเกลของ 851 x 315 ให้ใหญ่ชึ้นได้ หากต้องการความละเอียดที่สูงขึ้น หรือมีรายละเอียดเพิ่มขึ้น แต่ก็ไม่ควรมากเกิน 2 เท่า เพราะอาจทำให้โหลดได้ช้าครับ

2. ภาพ Cover Page กลุ่ม อาจใช้ภาพขนาดเดียวกันกับเพจส่วนบุคคล (บางที อาจทำที่ขนาด 1980px X 1080px ก็ได้ครับ) โดยปกติ Cover Page กลุ่ม มักทำขนาดเดียวกันกับเพจบุคคล มีการขยับขยายสำหรับเนื้อหสสำคัญโดยให้พื้นที่กว้างขี้นอีกเล้กต้อง แต่สามารถใช้ข้อมูลเดียวกันก็ได้ครับ

3. ภาพ Cover Page Events ก็เช่นเดียวกันครับ

4. ภาพโปรไฟล์ ขนาดที่ 720px X 720px ครับ หรืออาจทำเป็นขนาด px เยอะกว่าก็ได้ โดยปกติ อาจไม่ควรเกิน 1500px X 1500px เพราะจะทำให้โหลดช้า

สิ่งสำคัญคือ เรามักใช้ภาพ 4 เหลี่ยมมาครอบทำภาพ Profile ดังนั้น เมื่อกลายเป็นภาพ Profile แล้ว ภาพจะถูกครอปเป็นวงกลมครับ ดังนั้น ต้องเลือกให้สิ่งสำคัญไม่อยู่นอกกรอบชองวงกลมจนถูกตัดไปเมื่อแสดงผลได้

5. ภาพในโพสต์ที่เป็นภาพเดี่ยว จริงๆ สามารถลงได้ทุกขนาดครับ แต่ขนาดที่แสดงผลได้เต็มขนาดที่สุก จะมีอยู่ 3 แบบ ครับ

– ภาพ 4 เหลี่ยมจตุรัส อาจเป็นที่ 1200px X 1200px หรือตามสเกลได้ครับ

– ภาพแนวตั้ง 960px X 1200px หรือตามสเกล

– ภาพแนวนอน 1200px X 960px หรือตามสเกล

6. ภาพที่เป็นอัลบั้ม แบบที่ 1 โดยภาพแรก ทำขนาดที่ 1920px X 960px และภาพต่อมา 1920px X 1920px หรือตามสเกล จะได้ภาพปกอัลบั้ม (หรือภาพแรกสุดที่เห็นได้ใหญ่ที่สุด) เป็นแนวนอน และภาพเล็กในอัลบั้มจะแสดง 2 ภาพด้านล่าง

7. ภาพที่เป็นอัลบั้ม แบบที่ 2 โดยภาพแรก ทำขนาดที่ 960px X 1920px และภาพต่อมา 1920px X 1920px หรือตามสเกล จะได้ภาพปกอัลบั้ม (หรือภาพแรกสุดที่เห็นได้ใหญ่ที่สุด) เป็นแนวตั้ง และภาพเล็กในอัลบั้มจะแสดง 2 ภาพด้านขวา

8. ภาพที่เป็นอัลบั้ม แบบที่ 3 โดยภาพแรก ทำขนาดที่ 1920px X 1280px และภาพต่อมา 1920px X 1920px หรือตามสเกล จะได้ภาพปกอัลบั้ม (หรือภาพแรกสุดที่เห็นได้ใหญ่ที่สุด) เป็นแนวนอน และภาพเล็กในอัลบั้มจะแสดง 3 ภาพด้านล่าง

9. ภาพที่เป็นอัลบั้ม แบบที่ 4 โดยภาพแรก ทำขนาดที่ 1280px X 1920px และภาพต่อมา 1920px X 1920px หรือตามสเกล จะได้ภาพปกอัลบั้ม (หรือภาพแรกสุดที่เห็นได้ใหญ่ที่สุด) เป็นแนวตั้ง และภาพเล็กในอัลบั้มจะแสดง 3 ภาพด้านขวา

10. ภาพที่เป็นอัลบั้ม แบบที่ 5 โดยภาพแรก ทำขนาดที่ 1920px X 1920px (หรือ 4 เหลี่ยมจตุรัส) และภาพต่อมา 1920px X 1920px (หรือ 4 เหลี่ยมจตุรัส) หรือตามสเกล ภาพจะแสดงเป็นตัวอย่าง 4 ภาพเท่าๆ กัน ซึ่งตรงนี้ หลายคนอาจทำลุกเล่นโดยให้ภาพที่ 1 และภาพที่ 2 เป็นภาพต่อเนื่องกัน ก็จะได้การแสดงผลคล้ายภาพในอัลบั้มแบบที่ 1 ครับ

11. ขนาดคลิปวีดิโอ ที่จะแสดงใน Story หรือ Reels จริงๆ สามารถทำได้หลายรูปแบบ หลายขนาด เพราะการแสดงผลผ่านมือถือแต่ละเครื่อง แต่ละรุ่น มีการแสดงผลที่มักไม่เท่ากัน แต่ขนาดที่น่าจะปลอดภัยและใช้กันมาก คือ 1080px X 1920px ครับ