BLOG

กรกฎาคม 2023

ขนาดรูปในเฟสบุค 2023

ขนาดรูปที่เหมาะสมสำหรับใช้กับเฟสบุค ค่อนข้างจะอัพเดทบ่อย บ้างก็เปลี่ยนขนาดไปเลย บ้างก็แค่ปรับขนาดให้ Pixel...

เทคนิคการทำเงาวัตถุ

ความจริง เทคนิคการสร้างเงาวัตถุ เป็นเทคนิคพื้นฐานของนักออกแบบที่ใช้โปรแกรมเป็นกันนะครับ สามารถทำได้หลายรูปแบบ ทั้งจากโปรแกรม...

ธันวาคม 2022