หลายครั้งที่เราจะเห็นคำทับศัพท์ภาษาอังกฤษที่ถูกใช้กันผิดๆ เสมอ แม้แต่คำง่ายๆ เช่น หน้ารัก (น่ารัก) เพราะความเคยชิน จากการพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์มือถือ ซึ่งอาจเป็นเพียงการขี้เกียจจะกลับไปแก้ ทำให้คำผิดๆ เหล่านั้น จะคงอยู่บนโลกออนไลน์ต่อไป

แต่สำหรับนักออกแบบหรืออาชีพเฉพาะทาง ความรู้ ความเข้าใจในคำเฉพาะทาง หรือศัพท์ที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวัน เป็นเรื่องที่เราควรจะใส่ใจครับ เพราะมันอาจแสดงถึงความเป็นมืออาชีพของเราได้

มาดูกันครับ ผมรวบรวมมาส่วนหนึ่ง