การขายสินค้า แม้จะมีวิธีการที่สะดวกมากขึ้นตามช่องทางออนไลน์ในปัจจุบัน แต่ช่องทางสื่อสิ่งพิมพ์บางชนิด อาจยังสามารถสร้างภาพลักษณ์และความรู้สึกต่อสินค้าได้ดีกว่าช่องทางออนไลน์ที่มีมากจนเกินการกลั่นกรอง สิ่งพิมพ์ประเภทโบรชัวร์ สำหรับสินค้าหลายชนิด จึงจะยังเป็นความจำเป็นหรือเป็นทางเลือกที่ยังมีคุณค่าอยู่

เมื่อเอ่ยถึงโบรชัวร์ เรามักเห็นภาพแผ่นพับรูปแบบต่างๆ สำหรับเป็นสื่อการขายสินค้า ด้วยวิธีต่างๆ กันไป (ไม่รวมออนไลน์) 

สิ่งพิมพ์แนวไกล้เคียงกัน เช่น ใบปลิว (Leaflet), ไดเรคเมลล์ (Directmail), แคตตาล็อค (Catalog) ต่างเป็นสื่อการขายเหมือนกัน แตกต่างกันที่รูปแบบและวิธีการใช้งาน ดังนี้

ใบปลิว (Leaflet)

งานพิมพ์แบบหน้าเดียว หรือหน้าหลัง ไม่มีการพับ สำหรับแจกมือ หรือวางไว้ในที่ที่กลุ่มเป้าหมายจะหยิบได้

ไดเรคเมลล์ (Directmail)

หากมีรายชื่อและที่อยู่ของลูกค้าในมือ เราสามารถส่งสื่อการขายทางไปรษณีย์ไปยังกลุ่มเป้าหมายโดยตรง และหวังผลได้มากที่สุด สื่อชนิดนี้จึงมักทำอย่างเต็มรูปแบบ อาจทำเป็นซองในตัว หรือพับแล้วบรรจุซองไปรษณีย์ก็ได้

โบรชัวร์ (Brochure)

สื่อการขายที่สามารถออกแบบได้ไม่จำกัดรูปแบบเช่นกัน ผ่านการแจก หรือวางไว้ให้เป้าหมายได้หยิบไป

แคตตาล็อค (Catalog)

กรณีที่มีสินค้าให้เลือกเป็นจำนวนหลายชิ้น มักสร้างเป็นแคตตาล็อค โดยสามารถอธิบายสินค้าแต่ละชิ้นหรือแต่ละรุ่นได้แบบแยกส่วนกัน จำนวนหน้าอาจมากเป็นพิเศษตามจำนวนสินค้าได้ จนถึงคล้ายหนังสือเล่มนึงเลยทีเดียว

• https://www.facebook.com/we.are.the.choice.you.can.choose/

• Messenger : m.me/we.are.the.choice.you.can.choose

• E-mail : dibdsign@gmail.com

• Phone/Line : 0814961751

• Line Official : https://lin.ee/eqe2mtH