UPDATE

Portfolio Description

มกราคม 2023

รู้จักกับขนาดของรูป โดยดูจากค่า Pixel

มาทำความรู้จักกับขนาดของรูป โดยดูจากค่า Pixel กันครับ หลายครั้ง ที่ความเข้าใจเรื่องขนาดของรูป สร้างความสับสนและผิดพลาดกันได้ง่ายๆ ในการนำไปใช้งาน เช่น นำรูปที่มีขนาดเล็กเกินไป มาใช้ในงานพิมพ์ที่ต้องการภาพขนาดใหญ่ ภาพเลยแตก หรือการนำรูปขนาดใหญ่ (อาจจะโหลดตรงจากกล้องดิจิตอล) มาใช้ในเวปไซต์ ทำให้หน้าเวปโหลดช้าโดยไม่จำเป็น โดยมาก หากเราโหลดรูปภาพมาใช้งาน ไม่ว่าจะจากกล้องดิจิตอล, โทรศัพท์มือถือ หรือโหลดจากเวป เรามักไม่รู้ว่า…

ธันวาคม 2022

เผื่อตัดตก…เรื่องเล็กๆ ที่ไม่ควรพลาด

เรื่องเผื่อตัดตก เป็นเรื่องที่ลูกค้ามักไม่ค่อยรู้ และนักออกแบบบางคนอาจจะลืมคิดถึงไป จึงเกิดการผิดพลาดขึ้นได้ และบางที การผิดพลาดนั้นก็สำคัญเสียด้วย ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญของงานออกแบบกราฟิกแนวสื่อสิ่งพิมพ์ครับ เผื่อตัดตกคืออะไร เผื่อตัดตก (Bleed) คือการเผื่อพื้นที่ของภาพถ่าย หรือกราฟิกปูพื้นสี โดยคำนึงถึงการตัดโดยเครื่องตัดเจียร ในขั้นตอนสุดท้ายของงานสื่อสิ่งพิมพ์ ที่อาจมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ บางครั้ง การตัดเจียรขยับไปเพียง 1 มม. ก็อาจเห็นความผิดพลาดได้แล้ว ซึ่งกรณีนี้ อาจรวมถึงการตั้งระยะขอบด้านใน…

ขนาดของรูปต้นฉบับ และการใช้งานจริง มีความสำคัญอย่างไร

เพื่อการใช้งานรูปที่ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด ขนาดและความละเอียดของรูป จึงมีผลให้งานชิ้นนั้นมีความสมบูรณ์หรือข้อบกพร่องได้ หากเราไม่เข้าใจการทำงานของโปรแกรม, การพิมพ์ และปัญหาที่จะพบเจอได้ของไฟล์รูปต้นฉบับ ที่เรานำมาประกอบในงานชิ้นนั้น การใส่รูปภาพเข้าไปในงานออกแบบกราฟิก เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความสวยงาม การสื่อสารที่ชัดเจน เห็นภาพ และสร้างอารมณ์ร่วมไปกับเนื้อหาได้ รูปภาพที่มีการสื่อสารในแง่ความหมายที่ดี และมีความสวยงาม จึงเป็นส่วนประกอบที่สำคัญเป็นอันดับต้นๆ ของงานออกแบบกราฟิก (สำหรับโพสต์นี้ ขอพูดโดยยึดหลักการทำงานของการออกแบบกราฟิกสำหรับสิ่งพิมพ์) โพสต์ก่อน พูดถึงขนาดรูปที่เราดูด้วยตาเปล่าว่ามันเท่ากัน แต่กลับต่างกันเมื่อนำไปใช้จริง เพราะในขนาดที่เท่ากันนั้น…

รูปภาพที่ใช้ในงานกราฟิก คุณต้องรู้อะไรบ้าง

หลายครั้งที่ความเข้าใจเรื่องรูปภาพ ระหว่างนักออกแบบและลูกค้า มักไม่ตรงกัน และหลายครั้งที่ทำให้เกิดปัญหาในระหว่างการทำงาน เพราะความเข้าใจที่แตกต่างกันนั้น มีรายละเอียดที่ต่างกันอยู่มากพแสมควร จนสร้างปัญหาได้ ในออกแบบกราฟิกในยุคนี้ ไม่ว่าจะสื่อสิ่งพิมพ์ หรือสื่อดิจิตอล มักเน้นรูปภาพมากกว่าคำอธิบาย โดยเฉพาะงานสายออนไลน์ที่ต้องดูผ่านสื่อดิจิตอลหลายรูปแบบ ถ้าดุผ่านจอคอมพิเตอร์ ก็อาจจะไม่ยุ่งยากมากนัก แต่ถ้าข้อความยาวๆ ถูกดูผ่านจอมือถือ มักไม่เป็นที่นิยมและอ่านข้ามไปเสียบ่อยๆ จนสารที่ต้องการจะสื่อนั้น ไม่ทำงานได้ดีเท่าที่ควร รูปภาพสวยๆ ที่อาจจะผ่านการเซ็ตถ่ายมาเป็นอย่างดี หรือการรีทัช…