BLOG

ตุลาคม 2022

7 ข้อควรรู้ ก่อนคิดทำโบรชัวร์

ผมรวบความข้อควรรู้ สำหรับใครที่มีสินค้าหรือบริการ และคิดจะทำโบรชัวร์นำเสนอสินค้านั้นๆ ครับ เพื่อทำให้คุณทำงานกับนักออกแบบได้ง่ายขึ้น...